Gallery

Sepangar Shipyard Project Sepangar Bay, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

  • Sepangar Shipyard Project Sepangar Bay, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
  • Sepangar Shipyard Project Sepangar Bay, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
  • Sepangar Shipyard Project Sepangar Bay, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
Sepangar Shipyard Project Sepangar Bay, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia Sepangar Shipyard Project Sepangar Bay, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia Sepangar Shipyard Project Sepangar Bay, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

I. Steel sheet piles profile: SLZ9-1&SLZ13-4&SLZ15-2&SLZ17-7&SLZ27-2

a82996ce7b35ca2b0b3bba3a82d5b970.png

III. Product & Project Photos


Navigation

News Center

Contact Us

Phone:+1 902-393-6528

Fax:

Mobile phone:+1 734-309-8989

Email:bnolan2@shunliusa.com

Address:1614 W. Smith Road, Temprance, MI. USA